ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข-เดือน-สิงหาคม-2565