ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันสอบลูกจ้างชั่วคราว