ขอเชิญประชุมเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ