29 กันยายน 2564 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพนม

29 กันยายน 2564 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพนม