ประกาศรับสมัครย้ายภายในตำแหน่งแหน่งพยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด