ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลื่อนดำรงตำแหน่งนักจัดการทั่วไป