ขยายประกาศรับย้าย-พยาบาลวิชาชีพ-กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด