ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี,กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยนอก,ตึกศัลยกรรมหญิง