ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข