ประกาศรับสมัครรับย้ายข้าราชการ พนักงานราชการ พกส. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานอาชีวเชกรรม