01 มิถุนายน 2563 ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป