12 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์