30 เมษายน 2563 ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันสอบลูกจ้างชั่วคราว