22 เมษายน 2563 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์