16 เมษายน 2563 ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนายแพทย์