03 เมษายน 2563 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (นายแพทย์)