19 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันสอบลูกจ้างชั่วคราว