07 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง