16 มกราคม 2563 ประกาศบัญชีรายชื่อผู่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป