26 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งหัวหน้าเด็ก1