13 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)