8 พฤศจิกายน 2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ