6 พฤศจิกายน 2562 รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งหัวหน้าตึกเด็ก1