24 ตุลาคม 2562 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยา