17 ตุลาคม 2562 ขยายรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว