16 ตุลาคม 2562 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนายแพทย์)