15 ตุลาคม 2562 ประกาศขอขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว