วันที่ 6 พ.ค.2562 นายสยาม ศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พบปะทักทายอสม.แกนนำสุขภาพในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนครพนม ในการจัดงานโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ (อสม.เมืองนครพนม)ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม
อนึ่งในงานนี้ นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม นางบุญร่วม ปริปุณณะ รองผอ.ด้านการพยาบาล นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ ได้ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนอสม.เขตเทศบาลเมืองนครพนมด้วย