วันที่ 24 พ.ค.2562 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม เป็นประธานการประชุมวิชาการ เรื่องการใช้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตอย่างเหมาะสมและปลอดภัย จัดโดยกลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.นครพนม


โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นายแพทย์วิโรจน์ จงกลวัฒนา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิร ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ จากโรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลชุมชน ที่ห้องประชุมธารารวมใจ ชั้น 5 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลนครพนม