วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.ที่ ห้องธนาคารเลือด โรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย 

ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม เปิดกิจกรรม “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561” (World Blood Donor Day 2018) เพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ซึ่งวันผู้บริจาคโลหิตโลก(World Blood Donor Day)ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ครั้งแรกของโลก 
โดยมีประชาชน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการ เดินทางมาบริจาคโลหิต จำนวน 60 ราย ปริมาณโลหิต 21,000ซีซี และผู้บริจาคเกล็ดเลือด 1 ราย 
อนึ่งวันนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยนางปัทมา วิทย์ดำรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมออกหน่วยบริการประชาชนผู้บริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม ณ หอประชุมอำเภอวังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 81 ราย ปริมาณโลหิต 28,350ซีซี (Cr.ภาพ: มณี จีระฉัตร)
" ให้โลหิตด้วยหัวใจ ทุกชีวิตมีความหมาย " ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิต ทำความดี ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ได้ที่ ธนาคารเลือด ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนครพนม สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.042-511422 ต่อ 1060