เมื่อวันที่14 มี.ค 62 เวลา 13.00นรพ.นครพนมรับการนิเทศก์ และตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานGreen&Clean Hospital จากคณะประเมิน สสจ.นครพนม
โดย นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ นครพนมเป็นประธาน นายธีระพล เหมะธุลินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ บรรยายสรุป การดำเนินงาน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารอำนวยการฯ โอกาสนี้ คณะผู้นิเทศพร้อมคณะกรรมการ จากสสจ.นพ.และรพ.นครพนมเดินตรวจเยี่ยมพื้นที่ ศูนย์อาหาร โรงครัว ตึกผู้ป่วย ระบบบำบัดน้ำเสีย และสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลนครพนม