สสจ.นครพนม รพ.นครพนม รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ ประจำปี 2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562 สสจ.นครพนม รพ.พนครพนม นำโดย นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมคณะ ร่วมงาน “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16
โอกาสนี้ สสจ.นครพนมและรพ.นครพนมได้รับประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ประเภทสำนักงานสาธารณสุข และประเภทโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป จากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนนทบุรี
(Crภาพข่าว : ปัญญา สสจ.นพ. /ชนิดา ยะนันท์ )