วันที่ 28 ก.พ.2562 เวลา 13.30น. นายแพทย์โฆษิต ตั้งธำรงค์ธนวัฒน์ แพทย์อายุรกรรม บรรยายวิชาการหัวข้อ " Atorvastatin - induced severe Myopathy " ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ ที่ห้องประชุมองค์กรแพทย์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนมฯ