วันที่ 31 ม.ค.2562 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ นครพนม และ นายแพทย์ชัยมงคล จันทศ รอง ผอ.ด้านบริการปฐมภูมิ นางบุญร่วม ปริปุณณะ รอง ผอ.ด้านการพยาบาล นายเกรียงศักดิ์ มณีปกรณ์ รอง ผอ.ด้านบริหาร พร้อมคณะบุคลากรสาธารณสุขให้การต้อนรับ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ซึ่งเดินทางลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อตรวจประเมินเฟ้นหาพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ที่ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม

โดยโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ภายใต้การกำกับของโรงพยาบาลนครพนม) ได้ผ่านการประเมินติดอันดับ1ใน3ของประเทศระดับรพศ/รพท ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติฯที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา