วันที่ 29 ม.ค 2562 นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม เป็นประธานการประชุม เรื่องการเปิดให้บริการ ศูนย์ MRI รพ.นครพนม โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลนครพนม กับบริษัทเพอร์เพ็คท เมดิคอลมีเดีย จำกัด ณ ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 4 อาคารอำนวยการฯ รพ.นครพนม