วันนี้ 21.มกราคม.2562 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม รับมอบเงินบริจาคจาก นายเดชา ศิริรันต์ เป็นจำนวนเงิน500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)เพื่อปรับปรุงห้องพิเศษของทางโรงพยาบาลนครพนม มีผู้ร่วมรับมอบเงินบริจาคโดยมีนางบุญร่วม ปริบุณณะ รอง ผอ.ด้านการแพทย์ และนางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ผอ. ชั้น4 อาคารอำนวยการ 9 รพ.นครพนม.