วันที่ 8 มิ.ย.2561เวลา13.00น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม นางพรศิริ เสนธิริ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

พบปะผู้เข้าอบรมโครงการผู้ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จังหวัดนครพนม (EMT 115 ชั่วโมง 1มิ.ย.61 - 8ก.ค.61)โดยกล่าวต้อนรับและให้โอวาท ณ ห้องประชุม 1669 รพ.นครพนม
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยจากองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ซึ่งหลักสูตรนี้โรงพยาบาลนครพนมจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูมความรู้ และพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ ทักษะการช่วยเหลือนำส่งผู่ป่วย การทำงานร่วมกับทีมแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานด้านการแพทย์และสาธารณสุข วิทยากรโดย ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลนครพนมและเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยด้านสาธารณสุข