นายไกรลาศ โกษาแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.นครพนมร่วมออกหน่วยคุ้มครองผู้บริโภค กับ สสจ.นครพนม สสอ.เมืองนครพนม และสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม โดยสุ่มตรวจอาหารและให้คำแนะนำ ร้านอาหาร แม่ค้าแผงลอยที่จำหน่ายอาหารในงาน"นครพนม WINTER Festival " เพื่อสุขภาพอนามัยของนักท่องเที่ยว