วันที่ 28 ธ.ค.2561 พระครูวิชิตพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม เจ้าอาวาสวัดกกต้อง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม ได้บริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลนครพนม จำนวน 30,000บาท โดยนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมเป็นผู้รับมอบ ที่ตึกพิเศษ 1 รพ.นครพนม