วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมพร้อมคณะงานควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เข้าพบนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อแนะนำคณะอาจารย์ผู้ทำงานวิจัยโครงการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3สายพันธุ์ พื้นที่จังหวัดนครพนม ที่ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ต่อจากนั้นก็ประชุมร่วมกันที่ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม