วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโครงการเทคโนโลยีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเพอริดอท ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี