ติดตามเยี่ยมชมเครื่องช่วยหายใจที่ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

วันที่10 ก.ค.2562 นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลนครพนมให้การต้อนรับคุณอธิชาติ ชุมนานนท์ (อั้ม) คุณกานมณีต์ สุริยกุล ณ อยุธยา และชมรม ศรีปฐพิน เพื่อบุญ เพื่อแผ่นดิน ที่เดินทางมาติดตามเยี่ยมชมเครื่องช่วยหายใจที่ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ซึ่งเครื่องช่วยหายใจนี้โรงพยาบาลนครพนม ได้รับบริจาค เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา (ภาพข่าว: งานเวชนิทัศน์)

บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์

วันที่ 16 ก.ค.2562 นายยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ให้การต้อนรับ สถาบัน Nine 100.com ที่เดินทางมาบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ (ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิผิวทารกอัตโนมัติ )จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 550,000 บาท
โรงพยาบาลนครพนมขอขอบพระคุณ ทางสถาบัน Nine 100 ที่ช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนมให้ได้มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยใช้กับผู้ป่วย ซึ่งเมื่อปี 2561 ก็ได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ปัจจุบันใช้งานที่ตึกไอซียูอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพนมขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง กิจการค้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป