โครงการโรคหัวใจ(STEMI)สัญจร จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2564 สสจ.นครพนม ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม จัดโครงการโรคหัวใจ(STEMI)สัญจร จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อให้ผู้ป่วยในพื้นที่ เขตใต้ ประกอบด้วยธาตุพนม เรณูนคร วังยาง ปลาปาก นาแก ลดการรอคอย ลดความแออัด ลดอัตราการตายในผู้ป่วยโรคหัวใจ (STEMI)
โดยโครงการนี้ในส่วนของบุคลากรจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ ประกอบด้วยแพทย์ 7คน พยาบาล 21คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้วิชาการเชิงปฏิบัติการ โดย นายแพทย์ธนพัฒน์ เลิศวิทยากำจร อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและวิทยากรจากหอผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพนม และงานความคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.นครพนม
และในส่วนผู้ป่วยได้รับคิวการตรวจรักษาที่รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องรอคอยนาน ซึ่งคิวการตรวจECHO หัวใจในผู้ป่วยโรคขึ้นทะเบียนไว้ที่โรงพยาบาลนครพนมมี จำนวน 120 ราย นัดหมายรอตรวจECHO หัวใจยาวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ผลการดำเนินงานโครงการ มีผู้รับบริการ 18 ราย ผลตรวจ ECHO ปกติ จำนวน 11ราย ส่งต่อไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาลศูนย์สกลนคร จำนวน 3ราย และส่งต่อไปรับการตรวจซ้ำที่ โรงพยาบาลนครพนม 4 ราย
Cr.ภาพข่าว ข้อมูลจากงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.นครพนม

ส่งกำลังแรงใจ

นักรบชุดขาวไปสนับสนุนโรงพยาบาลสนามบุษราคัม จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 25 พ.ค.2564 นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพนม ร่วมส่ง
บุคลากรสนับสนุนโรงพยาบาลสนามบุษราคัม อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จากโรงพยาบาลนครพนม เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ทีมนักรบชุดขาวประกอบด้วย 1. นายแพทย์ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง อายุรแพทย์ 2. นางสาวจิราวรรณ สันติเสวี เภสัชกร 3.นางบุญรอง ยามแย้ม พยาบาลวิชาชีพ 4.นางจิรัชญา ฤทธิกรรณ พยาบาลวิชาชีพ 5.นางสาวช้องนาง สุวรรณราช พยาบาลวิชาชีพ 6.นายปริญญา ดวงมณี นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) 7.นายพัฒนพล โกพล เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน (EMT-I) ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบิดา รพ.นครพนม ไปปฏิบัติราชการดูแลผู้ป่วย ณโรงพยาบาลสนามบุษราคัม อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 26 พ.ค.2564 -10 มิถุนายน 2564

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

วันที่ 13​ พฤษภาคม​ 2564 โครงการรวม​พลัง​ความห่วงใย​เพื่อ​ต่อ​ลมหายใจ​ผู้ป่วย​ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการตรวจรักษาผู้ป่วยครั้งที่6เป็นเงิน 690, 325.00บาท และบริษัทเดอะวินเนอร์แอสโซซิเอท จำกัด บริจาคเครื่องมืออุปกรณ์​การแพทย์​สมทบราคา 75, 000บาทให้กับโรงพยาบาลนครพนม
โอกาสนี้ นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอเมืองนครพนม ภก.วิชิต เหล่าวัฒนาถาวร รักษาการรองผอ.ด้านบริหาร และคณะชมรมจริยธรรมรพ.นครพนม กราบคาราวะขอบพระคุณในความเมตตาของ พ่อแม่ครูอาจารย์เสาเอกของโครงการรวมพลังความห่วงใย เพื่อต่อลมหายใจของผู้ป่วย หลวงปู่เสมอ อุตตโร หลวงปู่วิไล ยุตตธัมโม หลวงพ่อไพบูลย์ โกวิโล หลวงพ่อประกาศ กันตธัมโม หลวงตายัง ฐิตมโน
กราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

ผอ.รพ.นครพนมร่วมแถลงช่าวสถานการณ์ Covid-19 จังหวัดนครพนม

วันที่ 5 พ.ค.2564 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานการแถลงข่าวสถานการณ์ Covid-19 จังหวัดนคพนมประจำวันที่ 5 พ.ค.2564 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมีนายแพทย์ มานพฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
รายงานสถานการณ์ Covid-19จังหวัดนครพนม ว่า ณ วันที่ 5พ.ค.2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวมสะสม 119ราย รักษาหายแล้ว 53ราย กำลังรักษา 64ราย จำหน่ายกลับบ้านวันนี้ 7ราย เสียชีวิต สะสม 2ราย
#สถานการณ์การและมาตรการในโรงพยาบาลนครพนม มีผู้ป่วยกำลังรักษา 64ราย ผู้ป่วย 2รายมีภาวะปอดอักเสบร่วมด้วย ผู้ป่วย52ราย มีอาการเล็กน้อย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลอำเภอ สำหรับในส่วนของโรงพยาบาลนครพนม กรณีพบบุคลากรพยาบาลติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4ราย นั้น รพ.นครพนมได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19ในกลุ่มบุคลากรทั้งหมดจำนวน 1,142 ราย แบ่งเป็น กลุ่มเสี่ยงสูง 88 ราย ค้นหาเชิงรุก 166 ราย ผลการตรวจออกแล้ว 344ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ รอผลการตรวจ 632 ราย
สำหรับการบริการ #ขอให้มาใช้บริการเท่าที่จำเป็น รพ.ปิดตึกผู้ป่วย พร้อมทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคตึกผู้ป่วยหนักอายุรกรรม ผู้ป่วยหนักศัลยกรรม และประสานโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ช่วยรับส่งต่อผู้ป่วยหนักแทนในช่วง 14วัน เลื่อนนัดผู้ป่วยนอกกรณีที่สามารถเลื่อนนัดได้จากเดือนพฤษภาคมเป็นกรกฎาคม ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยติดต่อรับยาที่บ้านทางไปรษณีย์ (กรณีที่ผู้ป่วยรับยาเดิม อาการคงที่) และทบทวนปรับปรุงมาตฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลนครพนม ให้เข้มงวดขึ้น