ติดตามสถานะการณ์ เชื้อโควิด

https://thaifightcovid.depa.or.th/
ข้อมูลทุกเรื่องเกี่ยวกับ #โควิด19 ช่วยคนไทยเข้าถึงหมอ-ยา อัปเดตสถานการณ์และรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ครบถ้วน แม่นยำ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว


เว็บไซต์กรมควบคุมโรค
https://ddc.moph.go.th/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/

รพ.นครพนมรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

วันที่ 27 พ.ย.2563 รพ.นครพนมรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามแผนงานครบรอบการประเมินประจำปี 2564 จากคณะสำนักตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางรังสีวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย อาจารย์กฤษณะ ซาตาสุข นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และ อาจารย์นิติกาญจน์ ยุถาวร นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
หน่วยงานรับการประเมินคือกลุ่มงานรังสีวิทยา โดยนายแพทย์จรุงธรรม ขันตี หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา และนางสาวนันทิยา โรจนาพงษ์ หัวหน้างานรังสีวิทยาและทีมงาน ที่ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 4 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม
โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการทางการแพทย์เป็นประธานรับฟังการตรวจประเมิน
Cr.ภาพ:งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา

นศ.พยาบาลศึกษาดูงานแผนกจ่ายกลาง

วันที่ 17 พ.ย.2563 พว.ณิชาดา เจริญนามเดชากุล หัวหน้างานจ่ายกลาง ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มาศึกษาดูการทำงานของหน่วยงานจ่ายกลาง รพ.นครพนม

โครงการรวมพลังความห่วงใยเพื่อต่อลมหายใจผู้ป่วย ร่วมกับพ่อแม่ครูอาจารย์

วันที่ 10 พ.ย.2563 หลวงพ่อประกาศ กนตธมโม เจ้าอาวาสวัดป่าศรีสมพร มอบคีมครีบสิ่งแปลกปลอมออกจากหู มูลค่า 16,000บาท
ตามโครงการรวมพลังความห่วงใยเพื่อต่อลมหายใจผู้ป่วย ที่เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลนครพนม ร่วมกับพ่อแม่ครูอาจารย์ โอกาสนี้ นพ.จรุงธรรม ขันตี รอง ผอ.ด้านพัฒนาคุณภาพบริการ ภก.วิชิต เหล่าวัฒนาถาวร รก.รองผอ.ด้านบริหาร เป็นผู้รับมอบ ที่ห้องตรวจหู แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม
🙏🏼คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รพ.นครพนม ขออนุโมทนาในบุญกุศลผลบุญครั้งนี้ด้วย สาธุ