พระราชทานหุ่นยนต์ “ปิ่นโต”

วันที่ 5 ม.ค.2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหุ่นยนต์ “ปิ่นโต” (หุ่นยนต์ขนส่งควบคุมทางไกล) และ “หุ่นยนต์กระจก” (ระบบสื่อสารทางไกล) ให้แก่โรงพยาบาลนครพนม ส่งมอบผ่านกองทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19
หุ่นยนต์ Pinto เป็นผลงานจากโครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งพัฒนาร่วมกับบริษัท HG Robotics และบริษัท Obodroid โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ได้มอบเงิน 1 ล้านบาท เป็นทุนประเดิมจัดซื้อหุนยนต์นี้จำนวน 20 ชุด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งเป้าการผลิตหุ่นยนต์จำนวน 100 ชุด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
หุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถเคลื่อนที่รอบเตียงคนไข้ได้ ดูแลทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย ทำให้แพทย์และพยาบาลสามารถใช้งานได้ทันที จะช่วยในการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยได้จากระยะไกลโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปใกล้กับผู้ป่วย ช่วยลดความเสี่ยงของแพทย์และพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานพิธีรับมอบพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม

ประชุม คณะกรรมการ EOC รพ.นครพนม

วันที่ 28 ธ.ค.2563 เวลา 14.00น. นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ EOC (Emergency Operation Center) เพื่อทบทวน วางแผน ในการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 การเตรียมความพร้อมห้องฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่ และภัยสุขภาพที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม

รพ.นครพนมร่วมกิจกรรมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 25 ธ.ค.2563 โรงพยาบาลนครพนมร่วมกิจกรรมจัดฐานเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เพื่อให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชมและเรียนรู้ ในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

ติดตามสถานะการณ์ เชื้อโควิด

https://thaifightcovid.depa.or.th/
ข้อมูลทุกเรื่องเกี่ยวกับ #โควิด19 ช่วยคนไทยเข้าถึงหมอ-ยา อัปเดตสถานการณ์และรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ครบถ้วน แม่นยำ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว


เว็บไซต์กรมควบคุมโรค
https://ddc.moph.go.th/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/