รพ.นครพนมร่วมประชุม รับฟังซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดโรคโควิด -19 บนโต๊ะ

รพ.นครพนมร่วมประชุม รับฟังซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดโรคโควิด -19 บนโต๊ะ (The table top exercise) ผ่านระบบ Zoom Conference
วันที่ 13 ม.ค.2564 เวลา 13.00น. ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ EOC รพ.นครพนม หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน ร่วมประชุมรับฟัง การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดโรคโควิด -19 บนโต๊ะ (The table top exercise) ผ่านระบบ Zoom Conference สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยโรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เขตพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยจำลองสถาณการณ์สมุมติพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 พื้นที่อำเภอบ้านแพง และเกิดการแพร่ระบาดมีติดเชื้อเพิ่มขึ้น และมีกลุ่มเสี่ยงเดินทางกระจายตัวในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งประธานกล่อง EOC และผู้รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผน หาแนวทางในการตอบโต้ความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ งบประมาณ ฯลฯ สิ้นสุดการประชุมเวลา 17.00น.

พระราชทานหุ่นยนต์ “ปิ่นโต”

วันที่ 5 ม.ค.2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหุ่นยนต์ “ปิ่นโต” (หุ่นยนต์ขนส่งควบคุมทางไกล) และ “หุ่นยนต์กระจก” (ระบบสื่อสารทางไกล) ให้แก่โรงพยาบาลนครพนม ส่งมอบผ่านกองทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19
หุ่นยนต์ Pinto เป็นผลงานจากโครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งพัฒนาร่วมกับบริษัท HG Robotics และบริษัท Obodroid โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ได้มอบเงิน 1 ล้านบาท เป็นทุนประเดิมจัดซื้อหุนยนต์นี้จำนวน 20 ชุด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งเป้าการผลิตหุ่นยนต์จำนวน 100 ชุด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
หุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถเคลื่อนที่รอบเตียงคนไข้ได้ ดูแลทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย ทำให้แพทย์และพยาบาลสามารถใช้งานได้ทันที จะช่วยในการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยได้จากระยะไกลโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปใกล้กับผู้ป่วย ช่วยลดความเสี่ยงของแพทย์และพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานพิธีรับมอบพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม

ประชุม คณะกรรมการ EOC รพ.นครพนม

วันที่ 28 ธ.ค.2563 เวลา 14.00น. นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ EOC (Emergency Operation Center) เพื่อทบทวน วางแผน ในการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 การเตรียมความพร้อมห้องฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่ และภัยสุขภาพที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม

รพ.นครพนมร่วมกิจกรรมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 25 ธ.ค.2563 โรงพยาบาลนครพนมร่วมกิจกรรมจัดฐานเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เพื่อให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชมและเรียนรู้ ในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม