ประชุมคณะกรรมการ EOC รพ.นครพนม

วันที่ 18ม.ค.2564 ที่ห้องประชุมผู้บริหาร รพ.นครพนม นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผอ.ด้านการแพทย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ EOC รพ.นครพนม เพื่อปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อม วางแผนหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยาการบุคคล เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ การเตรียหอผู้ป่วยที่ดูแลรักษาผู้ป่วยCase PUI(Patient Under Investigtion : ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ) ที่มีประวัติสัมพันธ์กับพื้นที่ที่พบการระบาดร่วมกับมีอาการและประวัติเสี่ยง รวมถึง Case Covid -19

สสจ.นครพนม รพ.นครพนมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมรับการระบาด Covid-19 ระลอกใหม่

วันที่ 19 ม.ค.2564 สสจ.นครพนมร่วมกับรพ.นครพนมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการกรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะ องค์ความรู้ เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ กรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม
โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุม
นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม และคณะผู้บริหารร่วมรับฟังนโยบายการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดนครพนม
คณะผู้จัดประชุม นำโดย พญ.จุฬารัตน์ บุญทศ หัวหน้าอายุรแพทย์โรงพยาบาลนครพนม ร่วมกับ ทีมวิทยากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และทีมวิทยากรโรงพยาบาลนครพนม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
สำหรับผู้เข้าประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องจาก สสจ.นครพนม โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม

เตือนภัยสุขภาพในช่วงอากาศหนาวเย็น ผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์

รพ.นครพนม ให้ความรู้ประชาชน"
วันที่ 19 ม.ค.2564 นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม มอบหมายให้นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ให้ความรู้ประชาชน ผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์ ประเด็น เตือนภัยสุขภาพในช่วงอากาศหนาวเย็น โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม เป็นผู้ผลิตข่าว ที่ โรงพยาบาลนครพนม
# โปรดติดตามรับชมทางช่องข่าวกรมประชาสัมพันธ์เร็วๆนี้

รพ.นครพนมร่วมประชุม รับฟังซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดโรคโควิด -19 บนโต๊ะ

รพ.นครพนมร่วมประชุม รับฟังซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดโรคโควิด -19 บนโต๊ะ (The table top exercise) ผ่านระบบ Zoom Conference
วันที่ 13 ม.ค.2564 เวลา 13.00น. ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ EOC รพ.นครพนม หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน ร่วมประชุมรับฟัง การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดโรคโควิด -19 บนโต๊ะ (The table top exercise) ผ่านระบบ Zoom Conference สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยโรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เขตพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยจำลองสถาณการณ์สมุมติพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 พื้นที่อำเภอบ้านแพง และเกิดการแพร่ระบาดมีติดเชื้อเพิ่มขึ้น และมีกลุ่มเสี่ยงเดินทางกระจายตัวในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งประธานกล่อง EOC และผู้รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผน หาแนวทางในการตอบโต้ความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ งบประมาณ ฯลฯ สิ้นสุดการประชุมเวลา 17.00น.