จังหวัดนครพนมแถลงข่าวกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

วันที่ 20 มค.2564 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกันแถลงข่าวกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
นายไกรสอน กองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ตรวจพบพบTim lineผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 443 จากFacebook กรุงเทพมหานคร มีประวัติการเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอธาตุพนม จ.นครพนมตั้งแต่วันที่ 28ธ.ค.2563 - 2 มกราคม 2564 จากนั้น สสจ.นครพนมได้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครพบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับความเสี่ยงสูงกับกลุ่มคนในพื้นที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามTimeline นั้นจริง
19ม.ค.64 จังหวัดนครพนม เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 13/2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงนามคำสั่งปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว โดยปิด 2 หมู่บ้านในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) คือบ้านหนองกุดแคน หมู่ 8 และบ้านหนองกุดแคนเหนือ หมู่ 15 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ปิดโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุดแคน ที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 15 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ตามเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อันจะส่งผลกระทบเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน
นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมโดย ทีมตระหนักรู้สถานะการณ์ (SAT: Situation Awarensess Team) ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรค ณบ้านหนองกุดแคน ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ค้นพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 6คน ได้แก่ 1. เจ้าของบ้านที่ให้ที่พัก 2. ภรรยาเจ้าของบ้าน 3 .เพื่อนบ้าน 4.ภรรยาเพื่อนบ้าน 5.ลูกสาวเพื่อนบ้าน 6.เพื่อนต่างหมู่บ้าน ผลทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 1รายซึ่งไม่มีอาการป่วย เป็นภรรยาเจ้าของบ้าน อายุ 51 ปี อาชีพขายอาหาร ที่หมู่ 8 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และวันที่ 19 ม.ค.2563 นำตัวผู้ป่วยฯรายแรก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
ต่อจากนั้นก็สอบสวนTimeline ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายแรกจังหวัดนครพนม พบกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อรายแรกที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย สามี เพื่อนบ้านคนที่ 1 และ คนที่2 ลูกสาวเพื่อนบ้าน เพื่อนต่างหมู่บ้าน มารดาผู้ป่วย หลานชาย เพื่อนบ้านแม่ผู้ป่วย ญาติคนที่ 1คนที่ 2 และหลาน ที่เดินทางไปจังหวัดสุรินทร์ด้วยกัน รวม 11คน
ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 6 คน รองผลการตรวจ 5 คน
ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ ประกอบด้วย
1.บุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุข ตึกอายุรกรรมหญิง รพร.ธาตุพนม ทั้งหมด
2. แม่ค้าตลาดสดที่ขายสินค้าในเวลา05.00น.-06.00น.วันที่ 29 ธ.ค.63-13ม.ค.64
3.ผู้ป่วยและญาติทุกคนที่นอนพักรักษาตัวและเฝ้าไข้ เยี่ยมญาติในตึกอายุรกรรมหญิง วระหว่างวันที่13-17 ม.ค.64
4.ประชาชนในหมู่บ้าน
5.พนักงานส่งน้ำแข็ง ระหว่างวันที่ 6-9 ม.ค.64
6.ลูกค้าที่มาซื้ออาหารในร้านระหว่างวันที่ 6-9ม.ค.64
7.พนักงานและผู้รับบริการ ธกส.สาขาธาตุพนม วันที่ 13ม.ค.64 เวลา10.00น.-11.00น.
8.ประชาชนที่ไปร่วมงานศพวัดหนองกุดแคนระหว่างวันที่ 11-12ม.ค.64
(สสจ.นครพนม ประกาศแจ้งให้ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 20-21 ม.ค.2564 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน
นายแพทย์มานพ เน้นย้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดนครพนมปฏิบัติตามมาตรการ D - M - H -T -T D = Distancing อยู่ห่างไว้ M = Mask wearing ใส่แมสกัน H= Hand washing หมั่นล้างมือ T= Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ T= Thai Cha na ใช้แอปไทยชนะ เพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ในวาระนี้ นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวและประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม

ประชุมคณะกรรมการ EOC รพ.นครพนม

วันที่ 18ม.ค.2564 ที่ห้องประชุมผู้บริหาร รพ.นครพนม นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผอ.ด้านการแพทย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ EOC รพ.นครพนม เพื่อปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อม วางแผนหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยาการบุคคล เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ การเตรียหอผู้ป่วยที่ดูแลรักษาผู้ป่วยCase PUI(Patient Under Investigtion : ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ) ที่มีประวัติสัมพันธ์กับพื้นที่ที่พบการระบาดร่วมกับมีอาการและประวัติเสี่ยง รวมถึง Case Covid -19

สสจ.นครพนม รพ.นครพนมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมรับการระบาด Covid-19 ระลอกใหม่

วันที่ 19 ม.ค.2564 สสจ.นครพนมร่วมกับรพ.นครพนมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการกรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะ องค์ความรู้ เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ กรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม
โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุม
นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม และคณะผู้บริหารร่วมรับฟังนโยบายการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดนครพนม
คณะผู้จัดประชุม นำโดย พญ.จุฬารัตน์ บุญทศ หัวหน้าอายุรแพทย์โรงพยาบาลนครพนม ร่วมกับ ทีมวิทยากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และทีมวิทยากรโรงพยาบาลนครพนม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
สำหรับผู้เข้าประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องจาก สสจ.นครพนม โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม

เตือนภัยสุขภาพในช่วงอากาศหนาวเย็น ผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์

รพ.นครพนม ให้ความรู้ประชาชน"
วันที่ 19 ม.ค.2564 นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม มอบหมายให้นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ให้ความรู้ประชาชน ผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์ ประเด็น เตือนภัยสุขภาพในช่วงอากาศหนาวเย็น โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม เป็นผู้ผลิตข่าว ที่ โรงพยาบาลนครพนม
# โปรดติดตามรับชมทางช่องข่าวกรมประชาสัมพันธ์เร็วๆนี้