ระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค

สสจ.นครพนมร่วมกับรพ.นครพนม จัดอบรมหลักสูตร" ระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ
เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2564 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายแพทย์ขวัญชัย ประเสริฐิ์ยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.นครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"ระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและเพิ่มศักยภาพผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในหน่วยบริการสาธารณสุข โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมเทพวรมุนี ศูนย์ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สารสนเทศกรมควบคุมโรค และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข จากโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 80คน
Cr ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สสจ.นพ.

การบริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิด-19

ผู้อำนวยการรพ.นครพนม และรองผอ.ด้านการแพทย์ ร่วมประชุมสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 รับทราบนโยบาย เรื่องการบริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิด-19
เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ร่วมประชุมประชุมสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริหารจัดการฉีดวัดซีนโควิด-19 วางแผนการกระจายฉีดวัคซีนระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยสนับสนุนรัฐบาลให้มั่นใจและเตรียมการวางแผนเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ
โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงค์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป และผู้บริหารสาธารณสุข ทั่วประเทศกว่า 400คน ณ โรงแรมดิอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Cr.ภาพและข่าว : สำนักสารนิเทศ สธ./ งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษารพ.นพ. /นพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ

โครงการ 30บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว เขตสุขภาพที่ 8 กระทรวงสาธารณสุข

เปิดแล้ว ...โครงการ 30บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว เขตสุขภาพที่ 8 กระทรวงสาธารณสุข
สำหรับประชาชน 7 จังหวัด เขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี นครพนม สกลนคร หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมใจช่วยไทยสู้ COVID -19 มอบห้องตรวจเชื้อความดันลบ

วันที่ 9 มี.ค.2564 เวลา13.00น.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมใจช่วยไทยสู้ COVID -19 มอบห้องตรวจเชื้อความดันลบ จำนวน 1 ห้องและอุปกรณ์ทางการแพทย์
แก่โรงพยาบาลนครพนม โดย นายอารักษ์ คำสัตย์ พยาบาลวิชาชีพระดับ 7 พร้อมคณะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมเป็นผู้แทน
รับมอบโดยนายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมร่วมด้วยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ภก.วิชิต เหล่าวัฒนาถาวร รักษาการรองผู้อำนวยการด้านบริหาร ณ โถงหน้าตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.นครพนม