ประชุมคณะกรรมการ EOC รพ.นครพนม

วันที่ 21 เม.ย.2564 เวลา 14.00น. นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ EOC บริหารสถานการณ์โควิด-19 รพ.นครพนม เพื่อทบทวนมาตรการสำคัญ แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลนครพนมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จังหวัดนครพนม ที่ห้องประชุมบริหาร ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม

คุณยายและญาติพี่น้องน้ำใจงาม

คุณยายและญาติพี่น้องน้ำใจงาม อุทิศอวัยวะหลานชายมอบให้สภากาชาดไทย
วันที่ 10เม.ย. 2564 คุณยายรัศมี แสงราช อุทิศอวัยะหลานชาย "นายสิรภพ ฝ่ายวงค์ อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 157 หมู่ 5 ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน ถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลนครพนม เมื่อใกล้ถึงวาระสุดท้าย คุณยายและญาติพี่น้อง ตัดสินใจทำมหากุศให้กับหลานชายผู้เป็นที่รักสุดหัวใจ 😍 พร้อมใจกันอุทิศอวัยวะทั้งหมดของหลานชายให้กับสภากาชาดไทย
นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ได้มอบเกียรติบัตรสภากาชาดไทยเชิดชูเกียรตินายสิรภพ ฝ่ายวงศ์ ให้แก่นางรัศมี แสงราช เพื้อเป็นเกียรติประวัติแก่วงค์ตระกูลสืบไป ที่หน้าห้องผ่าตัด รพ.นครพนมและช่วยขนย้ายนำส่งสนามบินนครพนม
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
#นับเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลนครพนม ที่ทีมแพทย์ ทีมห้องผ่าตัด รพ.นครพนม ร่วมกับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กทม.ผ่าตัดเอาอวัยวะ ซึ่งการผ่าตัดสำเร็จไปด้วยดี อวัยวะที่ได้รับบริจาคประกอบด้วย ไต หัวใจ ลิ้นหัวใจ ตับ ดวงตา
#การบริจาคอวัยวะครั้งนี้ ถือเป็นการทำมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ของผู้เสียชีวิตด้วยอาการสมองตาย บุญกุศลนี้ได้ต่ออายุผู้ป่วยที่เข้าคิวรอรอวัยวะบริจาคอีกหลายๆคนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
🌹🌹🙏โรงพยาบาลนครพนมและคณะ ขออขอบพระคุณ คุณยายรัศมี แสงราชพร้อมญาติพี่น้อง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักษ์รักษาให้ท่านและครอบครัวพร้อมญาติพี่น้อง มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

ฉีดวัคซีนโควิด19

สันที่ 8 เม.ย.2564 บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า รพ.นครพนม สสจ.นครพนม เทศบาลเมืองนครพนม สสอ.เมืองนครพนม รับการฉีดวัคซีนโควด-19 ที่ห้องประชุมศรีโคตรบรูณ์ รพ.นครพนม