ประชุมสัมนาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทนศาสตร์ ม.นครพนม

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 มหาวิทยาลัยนครพนมจัดประชุมสัมนาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ระดมข้อคิดเห็น โอกาส แนวทาง ศักยภาพจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง
โดยศ.นพ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์จรุงธรรม ขันตี รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และคณะผู้บริหารองค์กรแพทย์รพ.นครพนม ผู้บริหาร /ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่มหาวิทยาลัยนครพนม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ตัวแทนนักศึกษาแพทย์