ผอ.รพ.นครพนมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 15 พ.ย.64 เวลา 13.00น. นายธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมและคณะกรรมการองค์กรแพทย์ รพ.นครพนม
ให้การต้อนรับ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาว์ชื่น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประธานคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล หารือ ศึกษาบริบทความพร้อม โอกาสความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมบริหารชั้น 4 โรงพยาบาลนครพนม